Solmuja parisuhteessa

Solmuja parisuhteessa

Solmuja parisuhteessa on strukturoitu ja Parisuhdekeskus Katajan rekisteröimä työskentelymenetelmä. Työskentely sopii erityisesti kriisissä oleville pareille tai pareille, joilla on jostain syystä tarve pysähtyä hetkeksi suhteen äärelle ja päivittää suhteen tilaa. Työskentelyssä korostuu tunnekeskeisyys ja uusien vuorovaikutustapojen harjoittelu. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä, empatiaa ja vuorovaikutusta kumppaneiden välillä.

Vaikeudet, ongelmat ja solmut kuuluvat ajoittain jokaiseen parisuhteeseen. Niiden selvittämisen kautta suhteeseen tulee uusia mahdollisuuksia tai sitten solmujen selvittäminen mahdollistaa harkitun eropäätöksen.

Työskentelyä on yhteensä 8 kertaa (lisäkerroista sovitaan erikseen) ja kullakin kerralla keskitytään tiettyyn teemaan 1,5 – 2h ajan. Työskentely sisältää kotitehtäviä, joita tehdään yksin ja yhdessä. Koko prosessin hinta sisältää kotitehtävämateriaalin ja Solmuja parisuhteessa -kirjan, arvoltaan yhteensä 22 euroa.

Solmuja parisuhteessa -työskentely antaa mahdollisuuden pohtia mm. seuraavia kysymyksiä: Mitä olemme yhdessä kokeneet, Mitä tunteita se herättää minussa, entä sinussa? Miten nämä asiat vaikuttavat seksuaalisuuteemme? Mitä ajatuksia ja tulkintoja suhteemme meissä herättää? Mitä tarpeita ja toiveita meillä on? Mitä tahdomme tulevaisuudelta? Miten tästä eteen päin jatketaan – yhdessä vai erikseen?

Solmuja parisuhteessa -työskentelyn tapaamiskertojen teemat ovat:

1) Solmutilanteen määrittely: Missä ollaan nyt?

2) Miten tähän on tultu? Yhteisen taipaleen tarkastelu

3) Miltä tuntuu? Omien ja kumppanin tunteiden tunnistaminen

4) Seksuaalisuus solmussa. Kehon viestien kuunteleminen

5) Missä ollaan nyt?

6) Mitä tahdon? Toiveet, unelmat, päämäärät.

7) Miten toimitaan? Sanoista tekoihin, toimintasuunnitelman laatiminen.

8) Mitä eväitä saatiin?

Huom. Mikäli parisuhteessanne on ajankohtaisesti väkivaltaa tai vakava mielenterveys- tai päihdeongelma, Solmuja parisuhteessa -työskentely ei sovellu teille. Tällöin voin ohjata teidät muiden palveluiden piiriin.

Tämän sivuston teki: Tulensytyttäjä